Tóm tắt: KHẮC PHỤC NHỮNG QUAN NIỆM SAI VỀ VIẾT VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT CỦA NHÀ XÃ HỘI HỌC
Nguồn:
Tác giả: PHẠM VĂN BÍCH
Tóm tắt: SẮC THÁI BIỂU CẢM CỦA TỪ XƯNG HÔ TRONG CA DAO TRỮ TÌNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguồn:
Tác giả: TRẦN THỊ NGỌC DIỄM
Tóm tắt: ĐI BỘ THÌ SỢ HẢI VÂN!
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN TÙNG
Tóm tắt: GIÁO XỨ, TỔ CHỨC CĂN BẢN VÀ PHỔ QUÁT CỦA CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN NGHỊ
Tóm tắt: MỘT SỐ KHUYNH HƯỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI TỪ NỬA CUỐI THẾ KỶ XX ĐẾN NAY
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN XUÂN NGHĨA
Tóm tắt: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TÔM: TÂN DUYỆT, HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU
Nguồn:
Tác giả: LÊ THANH SANG - NGUYỄN ĐẶNG MINH THẢO
Tóm tắt: ỨNG XỬ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRONG BỐI CẢNH LÀNG VIỆT Ở NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: TRẦN HỮU QUANG - PHAN THANH LỜI
Tóm tắt: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN CỦA SAMUEL VON PUFENDORF
Nguồn:
Tác giả: NGÔ THỊ MỸ DUNG
Tóm tắt: BỐN THẾ HỆ NHÂN HỌC NGHIÊN CỨU VỀ NÔNG DÂN MALAY
Nguồn:
Tác giả: ZAWAWI IBRAHIM - Bùi Thế Cường (Chuyển ngữ)
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​