Tóm tắt: Thơ là nơi bộc lộ sức sống đích thực của tâm hồn. Do vậy, nó không phải là nơi thi thố những thủ pháp tu từ mang tính kỹ xảo. Khảo sát sự mở rộng các trường nghĩa của tín hiệu NGHE trong dòng thơ lãng mạn trước Cách mạng, chúng tôi không xa rời định hướng trên. Và, từ đó, chúng tôi thấy được rằng: qua tín hiệu NGHE, các tác giả thơ Mới của chúng ta đã quy chiếu được vào thơ Việt Nam trước Cách mạng một nỗi-đau -tâm-hồn-khó-thấy… không phải của chỉ riêng một nhà thơ, một trường phái thơ, mà của cả một dân tộc trong thời thuộc địa.
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 01 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN LAI
Tóm tắt: Từ thế kỷ XVI, sau hàng trăm năm được “Việt hóa”, Nho giáo theo chân người Việt đi “mở cõi”. Trong các thế kỷ XVII-XVIII, họ Nguyễn đã cố gắng sử dụng Nho giáo trong việc xây dựng, củng cố và phát triển chính quyền Đàng Trong, biến học thuyết này trở thành nền tảng tư tưởng để xây dựng Đàng Trong thành một cơ nghiệp vững bền. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc biệt của Đàng Trong, chủ trương lấy Nho giáo làm hệ tư tưởng “chính thống” vì thế không hoàn toàn được như mong muốn chủ quan của các chúa Nguyễn.
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 01 năm 2014
Tác giả: TRẦN THUẬN - LÊ BÁ VƯƠNG
Tóm tắt: Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ (1914 - 1987)
Nguồn:
Tác giả: Hồ Hữu Nhựt
Tóm tắt: Heng là những hình vẽ được sử dụng trong tang lễ của người Chăm Ahier. Tục lệ này có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo, có liên quan đến thần Hamsa, là vật cưỡi của thần Brahma. Trong nghi lễ hỏa táng, hình tượng Heng của người Chăm có vai trò quan trọng và được thể hiện khác nhau theo 4 đẳng cấp của Balamon giáo.
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 01 năm 2014
Tác giả: QUẢNG TRỌNG TUÂN
Tóm tắt: Có rất nhiều yếu tố tác động đến bước đường di cư và định cư của nhóm người Minh Hương đầu tiên tại Việt Nam như chính trị, kinh tế, phong tục tập quán…, nhưng một yếu tố nổi bật chính là tinh thần Nho giáo, một tư tưởng thống trị, quyết định việc đi ở của các nho sĩ quan lại, và tạo ra sự gắn kết tự nhiên giữa các dân tộc ở các quốc gia chịu ảnh hưởng của tư tưởng này. Trong trường hợp người Minh Hương tại Việt Nam, luân thường Nho giáo không những là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự dừng chân của thế hệ đầu trong nhóm người này tại Việt Nam để xin được làm bề tôi của chúa Nguyễn, mà nó còn xuyên suốt nhiều thế hệ người Minh Hương sau này, giúp họ ngày càng hòa đồng sâu sắc vào đời sống xã hội Việt Nam trong một quá trình không ngừng Việt hóa.
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 01 năm 2014
Tác giả: LÊ THỊ VĨ PHƯỢNG
Tóm tắt: Thành phố Cần Thơ đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và trở thành đầu tàu phát triển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cũng đã để lại không ít những hệ lụy liên quan tới môi trường, trong đó có sự biến đổi môi trường sống theo chiều hướng xấu đi của vùng ven đô. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự biến đổi môi trường sống của người dân trong vùng. Song, bài viết chỉ cố gắng nêu ra 3 nhóm tác nhân chính: do công nghiệp hóa, do sản xuất nông nghiệp, và do chất thải của các hộ dân trong cộng đồng. Từ đó bài viết đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm giảm thiểu tác hại tới môi trường sống của cộng đồng dân cư vùng ven.
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 01 năm 2014
Tác giả: LÊ THẾ VỮNG
Tóm tắt: Việt Nam và Bangladesh là những nước dễ bị tổn thương bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan. Một số nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng các rủi ro khí hậu cho cả hai nước trong tương lai. Với thách thức này, bài viết trình bày các bài học kinh nghiệm từ các hoạt động hợp tác nghiên cứu được tài trợ bởi Mạng lưới nghiên cứu Biến đổi toàn cầu Châu Á-Thái Bình Dương, được thực hiện tại thành phố Huế (Việt Nam) và thành phố Satkhira (Bangladesh)(*). Nghiên cứu tập trung vào đối tượng là các thành phố loại II vì đây là chủ thể phải đối mặt với những thách thức đặc thù – sự kết hợp của quá trình tăng trưởng và phát triển nhanh chóng, các tác động khí hậu bất lợi và trong nhiều trường hợp, khả năng thích ứng về mặt tổ chức kém hơn so với các thành phố lớn.
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 01 năm 2014
Tác giả: DARRYN MCEVOY VÀ NHÓM NGHIÊN CỨU
Tóm tắt: Nghiên cứu về đặc điểm tiếp nhận thông tin báo chí của công chúng người nước ngoài tại TPHCM được thực hiện dựa trên phương pháp khảo sát bằng bản câu hỏi và phỏng vấn sâu. Qua việc phân tích kết quả khảo sát, chúng tôi nhận thấy công chúng người nước ngoài có những đặc điểm tiếp nhận thông tin như sau: đa số lựa chọn internet là phương tiện tiếp cận thông tin chính, chủ động trong việc lựa chọn nguồn tin, nội dung thông tin và phân tích thông tin theo tư duy phê bình. Những phân tích cụ thể ở từng đặc điểm giúp chúng tôi đưa ra một số đề xuất mang tính gợi mở với công tác thông tin đối ngoại của báo chí Việt Nam.
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 01 năm 2014
Tác giả: TRIỆU THANH LÊ
Tóm tắt: Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: dân chủ là “chìa khóa vạn năng” để giải quyết mọi khó khăn. Dân chủ theo quan điểm của Người vừa là nguyên tắc, vừa là tiền đề, là điều kiện cho sự xây dựng và phát triển hợp tác xã ở Việt Nam. Để thực hiện nguyên tắc đó, theo Người phải có các điều kiện: cán bộ phải chí công vô tư, hết mình vì sự nghiệp chung; xã viên phải giám sát cán bộ quản lý hợp tác xã, phải phát huy vai trò làm chủ của mình, đồng thời hợp tác xã cũng phải tạo điều kiện bảo đảm sự làm chủ của xã viên.
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 01 2014
Tác giả: NGUYỄN THẠC DŨNG
Tóm tắt: Hiện nay xã hội đang đặt ra nhu cầu cấp thiết phải có các hình thức tổ chức chính quyền khác nhau giữa đô thị và nông thôn. Qua cuộc điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển (TPHCM) và Sở Nội vụ Cần Thơ năm 2010, tác giả nêu lên ý kiến của cán bộ viên chức trong các cơ quan chính quyền ở thành phố Cần Thơ về mô hình quản lý đô thị của thành phố.
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 01 năm 2014
Tác giả: LÊ VĂN NĂM
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​