Tóm tắt: Mạch lạc và liên kết văn bản
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 52-54.
Tác giả: Nguyễn Phú Thọ.
Tóm tắt: Tiếp xúc ngôn ngữ ở Trường Sơn-Tây Nguyên: Trường hợp tiếng Bahnar
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 46-51.
Tác giả: Tô Đình Nghĩa.
Tóm tắt: Văn học trong quan hệ tương tác với điện ảnh
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 40-45.
Tác giả: Trần Trọng Đăng Đàn.
Tóm tắt: Nguyễn Ái Quốc và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong mối quan hệ với Trung Quốc những năm 1924-1927
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 55-68.
Tác giả: Trần Thanh Nhàn.
Tóm tắt: Vài tư liệu về ngôn ngữ và tộc danh của người M’dhui ở Phú Yên
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 69-74.
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa.
Tóm tắt: Công nghệ thông tin và truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam gia nhập WTO
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 34-39.
Tác giả: Nguyễn Văn Y.
Tóm tắt: Dân nhập cư với vấn đề phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 15-27.
Tác giả: Lê Văn Thành.
Tóm tắt: Xây dựng thị trường hiệu quả ở Việt Nam
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 28-33.
Tác giả: Thiều Lê Thanh Lâm.
Tóm tắt: Quyền lực chính trị, quan hệ giữa quyền lực chính trị và chế độ xã hội
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 6-10.
Tác giả: Nguyễn Đình Tấn.
Tóm tắt: Suy nghĩ về nghiên cứu mỹ học thiền
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 11-14.
Tác giả: Võ Phước Lộc.
Tóm tắt: Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới đồng bộ, toàn diện; coi trọng chất lượng và hiệu quả, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách, tạo đột phá phát triển mới của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 3-5.
Tác giả: Đỗ Hoài Nam.
Tóm tắt: Sự tương liên giữa tôn giáo và xã hội trong diễn giải của Randall Collins
Nguồn: Số 1(101)/2007. Tr 75-81.
Tác giả: Bùi Thế Cường.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​