Tóm tắt: Biến tấu hay khả năng tạo sinh của nhạc điệu thơ lục bát (từ nền tảng của ca dao)
Nguồn: Số 1(113)/2008. Tr 32-41.
Tác giả: Châu Minh Hùng.
Tóm tắt: Bước đầu so sánh tổ hợp ghép tiếng Việt và tổ hợp ghép tiếng Khmer Nam bộ
Nguồn: Số 1(113)/2008. Tr 42-48
Tác giả: Nguyễn Công Đức, Nguyễn Chí Tân.
Tóm tắt: Du lịch Phú Quốc từ góc nhìn văn hóa bản địa
Nguồn: Số 1(113)/2008. Tr 49-54.
Tác giả: Nguyễn Bá Long.
Tóm tắt: Khai quật lòng tháp Vĩnh Hưng (Vĩnh Lợi-Bạc Liêu)
Nguồn: Số 1(113)/2008. Tr 55-59.
Tác giả: Đào Linh Côn.
Tóm tắt: Người M’Dhul ở Phú Yên với khái niệm gia đình
Nguồn: Số 1(113)/2008. Tr 60-67.
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa.
Tóm tắt: Nguồn lực con người và phát triển bền vững kinh tế tri thức
Nguồn: Số 1(113)/2008. Tr 20-23.
Tác giả: Phạm Thị Hồng Điệp.
Tóm tắt: Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 1995-2005
Nguồn: Số 1(113)/2008. Tr 24-31.
Tác giả: Trần Nam Tiến.
Tóm tắt: Các mô hình đánh giá lợi tức chứng khoán
Nguồn: Số 1(113)/2008. Tr 12-19.
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn.
Tóm tắt: Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử – ý nghĩa và bài học lịch sử
Nguồn: Số 1(113)/2008. Tr 3-11.
Tác giả: Nguyễn Văn Hiền.
Tóm tắt: Ý tưởng an ninh năng lượng thế giới và những triển vọng xuất khẩu nguồn nguyên nhiên liệu Nga và các nước Trung Á sang các nước ASEAN
Nguồn: Số 1(113)/2008. Tr 68-80.
Tác giả: Kuprianov Aleksei Borisovich.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​