VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NGƯỜI STIÊNG BÙ ĐÉC TRONG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI HIỆN NAY (Nghiên cứu ở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước)

24/04/2024

Tóm tắt:

Người Stiêng là dân tộc tại chỗ cư trú tại tỉnh Bình Phước với hai nhóm địa phương là Stiêng Bù Lơ và Stiêng Bù Đéc. Người Stiêng Bù Lơ sống ở vùng cao, theo chế độ phụ hệ, người Stiêng Bù Đéc sống ở vùng thấp, theo chế độ mẫu hệ. Sự khác biệt này đã dẫn đến quan niệm về chuẩn mực cũng như vai trò, vị thế của giới trong gia đình, dòng họ và cộng đồng có sự khác biệt. Dựa trên kết quả điền dã thu thập được, bài viết phân tích vai trò của người phụ nữ Stiêng Bù Đéc thông qua hoạt động sản xuất, tái sản xuất và tham gia sinh hoạt cộng đồng hiện nay đặt trong tương quan so sánh truyền thống và biến đổi.

Từ khóa: mẫu hệ, phụ nữ Stiêng Bù Đéc, vai trò


CHU PHẠM MINH HẰNG

Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 4(310)2024

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​