CẤU TRÚC CỘNG ĐỒNG CỦA LAO ĐỘNG DI DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

24/04/2024

Tóm tắt:

Cấu trúc cộng đồng là một chiều kích quan trọng trong hình thái tổ chức đời sống của lao động di dân. Dựa trên dữ liệu khảo sát định lượng và định tính tại bốn quận của TPHCM bài viết trình bày cấu trúc cộng đồng của lực lượng lao động di dân; trên cơ sở đó góp phần cung cấp dữ liệu nghiên cứu cho các nhà làm chính sách hoạch định, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình.

Từ khóa: cấu trúc, cộng đồng, lao động di dân, cộng đồng theo mối quan hệ, cộng đồng lãnh thổ


ĐỖ HỒNG QUÂN

Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 4(310)2024

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​