CÁC TỈNH, THÀNH ĐÔNG NAM BỘ TRONG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ – VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG CHUYÊN VIÊN (Nghiên cứu trường hợp TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai)

24/04/2024

Tóm tắt:

Chuyển đổi số xây dựng chính quyền số để hội nhập và phát triển là tất yếu trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư khi trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây không còn xa lạ với nhân loại. Để thích ứng bối cảnh, từ Trung ương đến các tỉnh, thành địa phương Việt Nam đang nỗ lực triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia và bước đầu có kết quả nhất định. Từ nguồn tư liệu và qua khảo sát tại các tỉnh, thành Đông Nam Bộ, bài viết khái quát đôi nét về kết quả xây dựng chính quyền số của các địa phương này cùng vai trò của lực lượng chuyên viên trẻ – chủ thể quan trọng trong tham gia thực hiện xây dựng chính quyền số tại địa phương, trên cơ sở đó khuyến nghị giải pháp nhằm phát huy vai trò của lực lượng chuyên viên ‘xung kích’ hướng tới thành công trong xây dựng chính quyền số và Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Từ khóa: Đông Nam Bộ, Việt Nam, chính quyền số, Đoàn Thanh niên, chuyên viên


NGUYỄN THỊ LUYỆN

Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 4(310)2024

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​