THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở BẬC ĐẠI HỌC DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN

10/04/2024

Tóm tắt:

Giảng dạy các môn lý luận chính trị ở bậc đại học là một trong những công tác quan trọng để bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng cho sinh viên. Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở bậc đại học thông qua cuộc khảo sát thông tin từ sinh viên của 7 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù nhận thức được mục đích của việc học tập các môn học này nhưng nhiều sinh viên đánh giá môn học này còn khá trừu tượng nên khó tiếp thu, khó vận dụng vào thực tiễn và thiếu tính liên kết với môn học chuyên ngành.

Từ khóa: lý luận chính trị, sinh viên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh


NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN

Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 3(309)2024

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​