ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC Ở VÙNG BIÊN GIỚI TÂY NAM BỘ

10/04/2024

Tóm tắt:

Bài viết phân tích các tư liệu khảo sát định tính và định lượng tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, tìm ra những đặc điểm nhân khẩu học ở vùng biên giới Tây Nam Bộ trong thời điểm hiện tại nhằm cung cấp căn cứ khoa học cho việc phát triển các nguồn lực kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia trên tuyến biên giới này.

Từ khóa: nhân khẩu học, vùng biên giới Tây Nam, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang


PHAN VĂN DỐP - LÊ THỊ HỒNG NHUNG

Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 3(309)2024

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​