MẠNG XÃ HỘI VỚI QUAN HỆ XÃ HỘI CỦA NGƯỜI GIÁY VÀ NGƯỜI HMÔNG Ở VÙNG BIÊN GIỚI TỈNH LÀO CAI (Trường hợp xã Quang Kim và xã Tả Ngải Chồ)

20/11/2023

Tóm tắt:

Internet, mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Giáy và Hmông. Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp dân tộc học với các cuộc khảo sát thực địa, thu thập tư liệu bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ sử dụng Facebook, Zalo, Wechat nhiều giúp người Giáy và người Hmông duy trì và mở rộng các mối quan hệ xã hội, tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa tộc người, đồng thời hướng đến giá trị chung của tộc người, đất nước. Tuy nhiên, việc tiếp nhận các nguồn thông tin độc hại, không chính xác từ mạng xã hội cũng phần nào làm ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa của các tộc người này, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội, an ninh quốc phòng.

Từ khóa: quan hệ xã hội, mạng xã hội, ý thức quốc gia, ý thức dân tộc


LÊ NGỌC HUYNH

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(301)2023

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​