VIỆC ĐỔI MỚI XÃ HỘI HỌC ĐƯƠNG ĐẠI

18/07/2022

Tóm tắt:

Trong vòng ba mươi năm trở lại đây, dưới ảnh hưởng của nhiều tác giả, xã hội học đang trên đường suy nghĩ lại về phương pháp tiến hành của mình: [như về] các khái niệm, các lý thuyết, các phương pháp. Dường như việc tái định hướng này đã dẫn tới việc dành cho cá nhân một vị trí trung tâm trên con đường đạt tới hiểu biết sâu về đời sống xã hội. Trong bài viết này tác giả trước hết đặt ra cho mình câu hỏi về những lý do của tiến trình tiến hóa đó: tại sao lại là cá nhân? Tiếp đó, ông đặt ra câu hỏi về cung cách phải làm sao để đặt cá nhân vào trung tâm của cách tiến hành nghiên cứu xã hội học: cá nhân [là trung tâm] như thế nào đây? Cuối cùng, ông đề xuất xóa bỏ đường biên giới đang ngăn cách xã hội học và tâm lý học, và xây dựng nên một tiếp cận phân tích-xã hội (une approche socio - analytique) đối với các ứng xử xã hội.

Từ khóa: cá nhân, chủ thể, tác nhân, mô hình văn hóa, biến đổi xã hội


GUY BAJOIT* - Chuyển ngữ: NGUYỄN QUANG VINH - Hiệu đính: TRẦN HỮU QUANG

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(287)2022

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​