NGHỀ LÀM XÁ PẤU CỦA NGƯỜI HOA Ở VĨNH CHÂU - SÓC TRĂNG

18/07/2022

Tóm tắt:

Nghề làm xá pấu (củ cải muối) là một trong những nghề truyền thống của người Hoa ở Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay, với những kỹ thuật hiện đại, nghề làm củ cải muối không những không bị mai một mà vẫn phát triển mang lại thu nhập cho người Hoa và đóng góp về mặt kinh tế cho địa phương.

Từ khóa: nghề thủ công, xá pấu, người Hoa Triều Châu, Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng


VŨ NHẬT TÂN

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(287)2022

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​