VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN GIÁM SÁT TRIỀU NGUYỄN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG THI

18/07/2022

Tóm tắt:

Triều Nguyễn (1802-1885), nhất là dưới thời vua Minh Mạng đã xây dựng được hệ thống cơ quan giám sát từ trung ương (Viện Đô sát, Lục khoa) đến các đạo (Giám sát Ngự sử), để giám sát hoạt động của các trường thi, giúp triều đình phát hiện tình trạng lợi dụng quyền hạn nâng đỡ người thân hay tư lợi trong các kỳ thi, lựa chọn người có tài, có đức.

Từ khóa: trường thi, triều Nguyễn, giám sát, vua Minh Mạng


NGÔ ĐỨC LẬP

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(287)2022

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​