QUAN NIỆM VỀ TUỔI GIÀ VÀ CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI VIỆT QUA TỤC NGỮ: TIẾP CẬN TỪ LÝ THUYẾT DIỄN NGÔN

18/07/2022

Tóm tắt:

Tuổi già và cái chết là cột mốc quan trọng trong thời gian sinh học của đời người. Bài viết tiếp cận từ lý thuyết diễn ngôn, tập trung nghiên cứu “tuổi già” và “cái chết” qua tục ngữ, qua đây có thể nhận diện được thái độ ứng xử của người Việt đối với thời gian đời người, góp phần giải mã văn hóa ứng xử với thời gian trong truyền thống của người Việt, từ đó giúp điều chỉnh văn hóa ứng xử với thời gian phù hợp với nhịp sống công nghiệp, hiện đại trong thời kỳ toàn cầu hóa.

Từ khóa: thời gian sinh học của đời người, tuổi già, cái chết


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(287)2022

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​