NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – NHỮNG ẢNH HƯỞNG VĂN HÓA TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI NAM BỘ

18/07/2022

Tóm tắt:

Nguyễn Đình Chiểu là thầy thuốc, nhà giáo, nhà thơ yêu nước có uy tín lớn ở Nam Bộ ở thời đại ông sống và có ảnh hưởng đến các thế hệ sau. Thơ văn của ông chuyển tải những giá trị đạo đức, luân lý truyền thống của người Việt Nam, kêu gọi tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm. Ông luôn có lập trường chống thực dân Pháp một cách dứt khoát, toàn diện. Nhiều nghiên cứu khẳng định Nguyễn Đình Chiểu là nhà văn hóa có ảnh hưởng nhiều nhất ở miền Nam thời cận đại. Tháng 11/2021, UNESCO thông qua Nghị quyết vinh danh Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại. Ngày 01 tháng 7 năm 2022, vừa tròn kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông (1/7/1822 - 1/7/2022).

 


ĐẶNG VĂN TUẤN

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(287)2022

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​