MẤY SUY NGHĨ VỀ LỊCH SỬ VÀ CON NGƯỜI SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

18/07/2022

Tóm tắt:

Hội tụ, giao thoa, lan tỏa, khoan dung, tính mở và sự thích ứng trong chiều dài lịch sử 324 năm phát triển đã làm nên “chất” Sài Gòn, con người Sài Gòn, từ đó góp phần vào sự hình thành những nét đặc thù văn hóa của Sài Gòn – TPHCM hôm nay. Những thăng trầm lịch sử trở thành thước đo cho sự thể hiện những nét đặc thù này. Trong điều kiện chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhằm làm cho hình ảnh “hòn ngọc Viễn Đông” xưa trở lại sinh động hơn, xứng đáng với vị thế của một đô thị đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội, việc tính đến “chất” Sài Gòn - TPHCM, cùng với những yếu tố mới phát sinh sau 36 năm đổi mới trên nền chung của không gian văn hóa “vừa mang tính địa phương, vừa mang tính phổ biến” là điều cần thiết, nhằm tạo sức lan tỏa mang tầm khu vực và thế giới cho thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Từ khóa: Sài Gòn - TPHCM, không gian văn hóa, đổi mới, hội nhập


ĐINH NGỌC THẠCH

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(287)2022

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​