ĐÔNG Y VIỆT NAM THỜI PHÁP THUỘC (TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1945)

18/09/2021

Tóm tắt:

Trong thời kỳ Pháp thuộc (1858-1945), hệ thống Tây y được bảo hộ, y học cổ truyền của Việt Nam bị chính quyền thuộc địa không ngừng hạn chế và tìm cách loại bỏ. Tuy nhiên, y học cổ truyền, hay còn gọi là Đông y, vẫn được người dân tín nhiệm và đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích sử liệu và cách tiếp cận của lịch sử y tế để tìm hiểu tình hình hoạt động Đông y dưới thời Pháp thuộc. Đặc biệt là hoạt động Đông y dưới tác động của những chính sách, quy định về y tế được ban hành của chính quyền thuộc địa Pháp.

Từ khóa:Đông y, chính sách y tế, thời Pháp thuộc, nửa đầu thế kỷ XX


MAI THỊ MỸ VỊ

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(277)2021

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​