HỘ KINH DOANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐỊNH HƯỚNG “CHÍNH THỨC HÓA”: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

18/09/2021

Tóm tắt:

Hộ kinh doanh (hay hộ kinh doanh cá thể(1)) hiện nay đang là một chủ đề được quan tâm từ nhiều khía cạnh khác nhau. Hộ kinh doanh được hiểu bao gồm cả hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh (hộ kinh doanh thuộc khu vực chính thức) và hộ kinh doanh không có giấy phép kinh doanh (hộ kinh doanh thuộc khu vực phi chính thức(2)). Trên thực tế ở Việt Nam, dường như không có nhiều sự khác biệt giữa hộ kinh doanh phi chính thức và hộ kinh doanh chính thức. Đó cũng là lý do những nghiên cứu về hộ kinh doanh thường gắn với khu vực phi chính thức và gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những tranh luận về việc “chính thức hóa” hộ kinh doanh, nhất là ở những thành phố lớn như TPHCM. Bài viết tổng quan về tình hình nghiên cứu hộ kinh doanh và khía cạnh “chính thức hóa” hộ kinh doanh tại Việt Nam; qua đó xác định những khoảng trống cần được tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này.

Từ khóa: hộ kinh doanh, khu vực phi chính thức, “chính thức hóa”


HOÀNG THỊ THU HUYỀN

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(277)2021

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​