LÝ THUYẾT NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG VÀ VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH THUẬT (Một phân tích qua văn bản du lịch tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh)

13/07/2020

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Tóm tắt:

Ngữ pháp chức năng hệ thống nghiên cứu và đồng nhất nghĩa và chức năng của ngôn ngữ. Theo đó, văn bản có 3 nghĩa chính là nghĩa ý niệm, nghĩa liên nhân và nghĩa văn bản. Bài viết thử phân tích một văn bản tiếng Việt du lịch và bản dịch tiếng Anh từ góc nhìn ngữ pháp chức năng hệ thống như một cách đánh giá bản dịch đa chiều. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc vận dụng ngữ pháp chức năng hệ thống vào phân tích văn bản dịch giúp nhận ra những khác biệt về nghĩa của bản dịch so với bản gốc, đặc biệt là thái độ của người viết (bao gồm trong nghĩa liên nhân) có được truyền tải hiệu quả hay không. Từ đó, bài viết đưa ra khuyến nghị sử dụng ngữ pháp chức năng hệ thống đào tạo dịch thuật ở đại học Việt Nam, nhất là trong đánh giá dịch thuật.

T khóa: ngôn ngữ học chức năng hệ thống, văn bản du lịch, đánh giá dịch thuật, đào tạo dịch thuật

 


Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Tạp chí Khoa học xã hội số 8 năm 2018

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​