TÌNH TRẠNG NGHÈO ĐA CHIỀU Ở LAO ĐỘNG NHẬP CƯ KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

13/07/2020

Tác giả: Lưu Thanh Hưng - Nguyễn Thị Minh Châu

Tóm tắt:

Theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều đang được áp dụng tại TPHCM hiện nay, hầu hết người lao động nhập cư làm việc trong khu vực phi chính thức không nghèo đơn chiều (theo chuẩn thu nhập) nhưng lại nghèo các chiều xã hội (nghèo đa chiều), phổ biến nhất là nghèo về trình độ nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở. Một trong các yếu tố có thể ảnh hưởng dai dẳng đến tình trạng nghèo của những nhóm này là họ chưa được bao gồm trong các chính sách an sinh xã hội của TPHCM, mặc dù TPHCM là một trong những thành phố đi đầu về hệ thống chính sách hỗ trợ cho người lao động di cư.

Từ khóa: nghèo đa chiều, lao động nhập cư, khu vực phi chính thức, TPHCM

 


Lưu Thanh Hưng - Nguyễn Thị Minh Châu

Tạp chí Khoa học xã hội số 8 năm 2018

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​