CHIỀU CẠNH GIỚI TRONG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

30/03/2020

Việt Nam là nước chịu nhiều tác động tiêu cực của thiên tai và biến đổi khí hậu. Cả nam giới, phụ nữ và trẻ em đều có thể bị tổn thương bởi các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa bão, lũ lụt, hạn hán... Thách thức của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, do đó ứng phó với biến đổi khí hậu đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở tổng quan, phân tích các tài liệu nghiên cứu liên quan, bài viết cho thấy, có sự khác nhau giữa nam và nữ trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu trên các khía cạnh: sinh kế, chăm sóc gia đình, sức khỏe, khả năng tiếp cận các nguồn lực… Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra những khác biệt về giới trong ứng phó của người dân trước những tác động tiêu cực của thiên tai và biến đổi khí hậu.

 


ĐẶNG THANH NHÀN

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​