TÌNH DỤC TRỰC TUYẾN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN THANH THIẾU NIÊN – MỘT SỐ PHÁT HIỆN TỪ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

30/03/2020

Mục đích của bài viết là tổng quan về các nghiên cứu trước đó để nhận diện tình dục trực tuyến và tác động của nó đến thanh thiếu niên. Các nghiên cứu đều thống nhất rằng, tình dục trực tuyến bao gồm những hoạt động tìm kiếm, tải và xem tài liệu có nội dung liên quan đến tình dục, như giáo dục giới tính, tán gẫu gợi dục, xem phim khiêu dâm… Hiện nay, sự phát triển của internet khiến cho việc tìm kiếm các tài liệu khiêu dâm dễ dàng hơn và điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến thanh thiếu niên trong thực hành tình dục, nhân dạng tình dục, tạo nên lối sống sai lệch về tình dục (xâm hại tình dục, ấu dâm, khổ dâm, loạn luân…). Bài viết đưa ra những khuyến nghị để thảo luận cho nghiên cứu trong tương lai ở Việt Nam.

 


PHAN THUẬN

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​