KHÁI QUÁT VỀ NHÀ Ở CỦA CÁC TỘC NGƯỜI NHÓM NGÔN NGỮ HMÔNG - DAO Ở VIỆT NAM

13/10/2017

Ba tộc người Hmông, Dao, Pà Thẻn thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao, phân bố cư trú chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay tuy có nhiều nghiên cứu về các tộc người này, song những công trình riêng về nhà ở của họ còn ít về số lượng, nhất là thiếu nghiên cứu so sánh giữa các tộc người. Qua một số nghiên cứu đã công bố cùng với nguồn tư liệu điền dã cho thấy, nhà ở của các tộc người nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao có nhiều nét tương đồng về cấu trúc và cách bố trí mặt bằng sinh hoạt trong nhà. Sự khác biệt thể hiện chủ yếu ở cách bố trí chỗ ngủ cho các thành viên trong nhà, nơi đặt bếp lửa... Riêng loại hình nhà, người Hmông thường ở nhà nền đất, người Pà Thẻn ở nhà nền đất và nhà nền sàn, người Dao thì có cả ba loại hình gồm nhà nền đất, nhà nền sàn và nhà nền nửa sàn nửa đất.


PHẠM MINH PHÚC

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​