PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ ĐẠI VIỆT THẾ KỶ XIII-XIV: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CHÙA PHỔ MINH

07/09/2017

Thời Trần các nhân vật Phật giáo hỗ trợ tích cực chính sách đối nội và đối ngoại của vương triều. Chùa tháp Phổ Minh nằm trong hành cung Tức Mặc - Thiên Trường – một trong những trung tâm quyền lực và văn hóa lớn của Đại Việt đương thời, một trọng điểm ở phía Nam trong thế chiến lược kết hợp 3 lĩnh vực chính trị - tư tưởng – quốc phòng của các vua Trần. Nhiều sự kiện được ghi lại trong chính sử đã cho thấy vị trí và vai trò quan trọng của chùa tháp Phổ Minh trong hành cung Tức Mặc - Thiên Trường và ảnh hưởng của Phật giáo thời Trần trong đời sống chính trị đất nước suốt hai thế  kỷ  (XIII - XIV).


TRẦN THỊ THÁI HÀ

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​