NHỮNG ÁNG VĂN THƠ GIAO HẢO GIỮA VĂN NHÂN NHÀ ĐƯỜNG VÀ XỨ NAM

07/09/2017

Việt Nam là nước láng giềng phía nam có sông núi liền một dải với Trung Quốc. Việt Nam vào thời nhà Tùy (Trung Quốc - năm 605) được biết đến là Giao Chỉ quận. Năm Vũ Đức thứ 5 (năm 622) nhà Đường (Trung Quốc) đổi thành Giao Châu tổng quản phủ. Đến Nguyên niên Điều Lộ (679) nhà Đường lại đổi thành An Nam đô hộ phủ. Đấy là một trong những thời kỳ các văn nhân hai nước Việt Nam - Trung Quốc có sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Bằng phương pháp nghiên cứu văn học sử, liệt kê và phân tích một số tác phẩm văn thơ tiêu biểu của giới văn nhân, bài viết chỉ ra những giá trị nhân văn từng có trong giao lưu văn hóa của một thời; đồng thời, qua đó còn cho ta biết thêm phong cảnh khí hậu, phong tục tập quán của xứ Nam, mối thâm giao giữa nhân dân hai nước, cũng như ý thức dân tộc của người Việt lúc bấy giờ.


NGUYỄN PHƯỚC TÂM

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​