CƯ DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI ĐỌC BÁO, THỂ DỤC THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIẢI TRÍ VĂN NGHỆ

07/09/2017

Bài viết trình bày một số hoạt động thể hiện nét văn hóa ở cư dân TPHCM, gồm đọc báo, thể dục thể thao, du lịch, và giải trí văn nghệ (xem phim, xem biểu diễn nghệ thuật nơi công cộng). Hầu hết các dạng hoạt động đó ở cư dân Thành phố đều rất khác biệt theo khía cạnh phân tầng xã hội (khác biệt thu nhập và vị thế xã hội dựa trên nghề) hoặc theo khía cạnh nhân khẩu học (tuổi và giới). Cần những giải pháp truyền thông cũng như giải pháp chính sách để thúc đẩy nhiều người tập thể dục thể thao hơn. Cần những điều kiện thuận lợi cho người dân có thêm động cơ và có thêm khả năng đến với phim ảnh, nghệ thuật cũng như du lịch. Và những giải pháp ấy cần được tiếp cận khác biệt hóa theo các nhóm xã hội dựa trên đặc điểm kinh tế, vị thế xã hội, tuổi và giới.


BÙI THẾ CƯỜNG

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​