CỐT TRUYỆN PHÂN MẢNH, LẮP GHÉP TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ ANH THÁI

01/06/2017

Cốt truyện phân mảnh, lắp ghép là một cách tân theo hướng hậu hiện đại đáng ghi nhận trong các sáng tác của Hồ Anh Thái. Tổ chức thành công cốt truyện phân mảnh trong các tác phẩm của mình, Hồ Anh Thái đã bao quát được xã hội với nhiều kiểu người, trong nhiều lĩnh vực, qua đó ông thể hiện cái nhìn đa chiều về con người và cuộc sống hôm nay.


TRẦN QUANG HƯNG

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​