SINH KẾ CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG RONG Ở THÀNH PHỐ TRÀ VINH

20/02/2017

Trên cơ sở dữ liệu của cuộc khảo sát “Tình hình sinh kế của nhóm người buôn bán hàng rong”, bài viết này tập trung phân tích các đặc điểm nổi bật của người bán hàng rong tại Thành phố Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu đưa đến hình dung về những người bán hàng rong tại Thành phố Trà Vinh như sau: (1) họ là những người sinh ra và lớn lên ở Trà Vinh; chủ yếu là người dân tộc Khmer; có trình độ học vấn thấp và kinh tế gia đình khó khăn; (2) những người bán hàng rong chủ yếu là nữ giới và có độ tuổi tương đối cao; (3) lợi nhuận người bán hàng rong thu về tỷ lệ thuận với số tiền đầu tư họ bỏ ra tuy nhiên đa số họ chỉ có khả năng đầu tư số vốn ban đầu ít; (4) thu nhập của người bán hàng rong mặc dù không cao nhưng lại là nguồn đóng góp chính cho kinh tế hộ gia đình của họ. 


HÀ THÚC DŨNG - NGUYỄN THỊ CÚC TRÂM

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​