NHÂN HỌC VĂN HÓA: MỘT GÓC NHÌN ỨNG DỤNG

11/05/2016

Nhân học văn hóa với tư cách là một phân nhánh của ngành nhân học (a branch of anthropology) để nghiên cứu, phát hiện những tương đồng và dị biệt ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ loại hình văn hóa nào. Nhân học văn hóa: Một góc nhìn ứng dụng (Cultural anthropology: An applied perspective)(1) là một trong những công trình viết về nhân học/nhân học văn hóa mang đến tên tuổi cho giáo sư Gary Ferraro. Hơn một thập niên qua, cuốn sách còn được biết đến như một giáo trình dành cho sinh viên khoa Nhân học ở nhiều trường đại học của Mỹ. Bài dịch của chúng tôi tập trung vào chương 1 (tái bản lần thứ 8) với hai nội dung: 1/ Thư gởi các sinh viên (A letter to students) (trang 3). 2/ Nhân học văn hóa – Các nguyên lý hướng dẫn (Cultural anthropology – Guiding principles) (trang 15-17). Trong chương này Gary Ferraro đã đưa ra bốn nguyên lý hướng dẫn tiếp cận của ngành nhân học văn hóa, bao gồm: Chỉnh thể luận (Holism), Chủ nghĩa vị chủng (Ethnocentrism), Thuyết tương đối văn hóa (Cultural relativism), Cách tiếp cận: Trong cuộc hay ngoài cuộc (Emic versus Etic approaches).


GARY FERRARO - SUSAN ANDREATTA - Người dịch: NGUYỄN THỊ TRÚC BẠCH

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​