Những đặc trưng về nếp sống xã hội thời Trần

26/01/2005


Nguyễn Thị Phương Chi.

Số 6(94)/2006. Tr 51-56.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​