Đại từ chỉ thị 这 [zhè], 那 [nà] và cách dùng linh hoạt trong tiếng Hán

26/01/2005


Nguyễn Thị Tuyết Thanh.

Số 6(94)/2006. Tr 38-43.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​