Những khuynh hướng mới về nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh

26/01/2005


Nguyễn Minh Hòa.

Số 6(94)/2006. Tr 16-25.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​