Tư tưởng chủ quyền nhân dân trong tác phẩm “Khế ước xã hội” của J.J.Rousseau

26/01/2005


Phạm Thế Lực.

Số 6(94)/2006. Tr 10-15.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​