Tích hợp và tự sinh trong văn hóa Hồ Chí Minh

26/01/2005


Phan Công Khanh.

Số 6(94)/2006. Tr 6-9.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​