Đổi mới nghệ thuật xử lý thời gian trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975

26/01/2005


Trần Thị Mai Nhân.

Số 9(85)/ 2005. Tr 61-66.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​