Quảng cáo và vai trò của nó

26/01/2005


Nguyễn Quý Hòa.

Số 9(85)/ 2005. Tr 52-53.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​