Quá trình thống nhất châu Âu – những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế

26/01/2005


Hoàng Thị Như Ý.

Số 9(85)/ 2005. Tr 39-45.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​