Quan niệm về thống nhất quyền lực và những ý tưởng về nhà nước của dân, do dân và vì dân của J.J. Rousseau trong “Bàn về kế ước xã hội”

26/01/2005


Dương Thị Ngọc Dung.

Số 9(85)/ 2005. Tr 27-33.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​