Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

26/01/2005


Võ Công Khôi.

Số 9(85)/ 2005. Tr 23-26.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​