Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 19/12/2005)

26/01/2005


Võ Xuân Đàn.

Số 9(85)/ 2005. Tr 3-9.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​