Thời gian, không gian chiều trong thơ Huy Cận (Qua tập thơ “Lửa thiêng”)

26/01/2005


Nguyễn Thị Kim Ửng.

Số 6(82)/2005. Tr 57-61.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​