Tạo nghĩa mới từ cảm quan cách mạng của nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh

26/01/2005


Nguyễn Lai.

Số 6(82)/2005. Tr 47-52.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​