Kinh tế tri thức và vấn đề phát huy nguồn lực con người Việt Nam cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

26/01/2005


Nguyễn Thị Xuân.

Số 6(82)/2005. Tr 43-46.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​