Nghiên cứu văn học nghệ thuật vá lý thuyết “trường lực” của Pierre Bourdieu

26/01/2005


Nguyễn Phương Ngọc.

Số 7(107)/2007. Tr 58-69.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​