Quan điểm về quyền con người trong các tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăngghen.

26/01/2005


Lê Thị Thanh Hà.

Số 7(107)/2007. Tr 1-5.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​