Giải pháp đổi mới hoạt động hải quan Việt Nam đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế.

26/01/2005


Nguyễn Phạm Hải.

Số 11(135)/2009. Tr 93-101.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​