Từ các xã hội học môi trường đến xã hội học môi trường? Một so sánh giữa xã hội học môi trường của Mỹ và châu Âu

26/01/2005


Arthur P.J. Mol.

Số 11(135)/2009. Tr 79-92.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​