Tìm hiểu tính dung hợp linh hoạt, sáng tạo đạo lý truyền thống dân tộc của Phật giáo Hòa Hảo với các đề thuyết của giáo phái, tôn giáo khác

26/01/2005


Võ Văn Thắng, Đỗ Anh Thư.

Số 11(135)/2009. Tr 75-78.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​