Vấn đề nhân sinh quan trong triết học Phật giáo thời Trần

26/01/2005


Đỗ Hương Giang.

Số 11(135)/2009. Tr 3-10.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​