Thờ cúng tổ tiên và các thần che chở cho gia đình của người Tày-Nùng ở Cao Bằng

26/01/2005


Âu Sơn Hưng.

Số 7(131)/2009. Tr 83-88.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​